Beleidsplan Hospice Geesteren

Hoofdlijnen van het beleidsplan.

Vrienden van het  Hospice.
Beleidsplan 2015-2016

1. Het werk dat de Stichting Vrienden van het Hospice doet.

De Stichting Vrienden beheert de uit donaties, legaten en op andere wijze verworven fondsen en is daarnaast ook actief op zoek naar mogelijke financiële bronnen.
De komende jaren zal er gestreefd worden naar meer structurele vormen van sponsoring. Een mogelijkheid die daarbij onderzocht zal worden is het in samenwerking met de serviceclubs oprichten van een ambassadeursraad.
Met de verworven gelden worden activiteiten ten bate van de vrijwilligers betaald en de noodzakelijke voorzieningen in en om het hospice geheel of gedeeltelijk gefinancierd.

2. De manier waarop stichting Vrienden geld werft.

De Vrienden werven fondsen door het zoeken van sponsors en donateurs, De donaties kunnen eenmalig zijn, jaarlijks of door een schenking in natura. Verder werven de Vrienden fondsen door contacten met maatschappelijke organisaties, kerkelijke instellingen, het plaatselijke bedrijfsleven en de plaatselijke serviceclubs.

Voorts proberen de Vrienden door samen met de leiding of enkele vrijwilligers van het hospice deel te nemen aan informatieavonden of andere wervende bijeenkomsten de bekendheid van het hospice te vergroten en mogelijk financiële steun te verwerven.
De Vrienden zorgen voor een goed contact met allen die een schenking doen door middel van een bedankbrief en de halfjaarlijkse Nieuwsbrief.

Bestemming fondsen:

De door de donateurs geschonken gelden worden gebruikt voor:
Training, begeleiding en ondersteuning van de in het hospice actieve vrijwilligers.
Incidentele materiële voorzieningen in en om het huis en de tuin.
Voor het hospice noodzakelijk drukwerk, folders, Nieuwsbrief.
In zeer bijzondere gevallen ter aanvulling op de bijdrage van de gasten.
Gelden uit andere bronnen, b.v. acties, kunnen breder worden ingezet.
De fondsen worden niet gebruikt voor de huur van het gebouw .

Donaties.

Wij hadden dit jaar zes vaste donateurs. Daarnaast ontvingen we donaties uit verschillende hoek, kerkelijke genootschappen en andere maatschappelijke organisaties. Iedere donateur bedankten wij met een bedankkaart of een brief. Van sommige schenkingen was het adres moeilijk te achterhalen omdat de bankafschriften daar weinig duidelijk over zijn.