Aanmelden

Iedereen die medisch is uitbehandeld en van wie de levensverwachting beperkt is, kan in aanmerking komen voor een verblijf in ons hospice.De aanmelding kan door de gast zelf of door naasten worden gedaan. Vaak meldt de huisarts, de verpleegkundige van de thuiszorg of de maatschappelijk werker van het ziekenhuis een gast aan.Aanmelden kan via:

Na de aanmelding volgt een intake gesprek met één van onze coördinatoren, waarna de opnameprocedure in gang wordt gezet