Vriendenkring Hospice Geesteren

Doelstelling

De Stichting Hospice Geesteren is een bijna-thuis-huis. Mensen die in de laatste fase van hun leven zijn, maar thuis niet meer verpleegd kunnen worden, vinden in het hospice een warme plaats, waar zij in een sfeer die zo dicht mogelijk bij hun thuissituatie ligt, in alle rust en waardigheid kunnen sterven.

Om de mogelijkheid tot gebruik van dit bijna-thuis-huis laagdrempelig te houden en de gasten van het hospice in deze moeilijke periode een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te garanderen, heeft het Hospice veel geld nodig.

Dit geldt ook voor de begeleiding en de training van de in het hospice actieve vrijwilligers. Zonder hen kan het hospice niet bestaan.

De gasten van het hospice betalen, als zij dat kunnen, voor huisvesting een beperkte eigen bijdrage. De subsidies van de overheid en de bijdragen van verzekeringen en de eigen bijdragen van de gasten zijn niet kostendekkend.

De Stichting Vrienden van het Hospice Geesteren stelt zich ten doel fondsen te verwerven om de activiteiten van het Hospice in brede zin te ondersteunen.

Hiermee ondersteunt zij de in het hospice actieve vrijwilligers en draagt indien nodig bij aan de materiële voorzieningen van het hospice. Hierbij hoort ook de aankleding van de verblijfsruimten en de instandhouding daarvan. De Stichting Vrienden wil daardoor een bijdrage leveren aan een goede en plezierige woonomgeving binnen het hospice.

Daardoor kan de toegang tot het hospice voor de gasten laagdrempelig blijven en kan het Hospice iedere gast de noodzakelijke persoonlijke ruimte en zorg bieden.